logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Welsryp en Bajum. kerk. gem., prov. Friesland, klass. van Harlingen, ring van Franeker, met twee kerken, als ééne te Welsryp en ééne te Bajum. Men telt er 450 zielen, onder welke 80 Ledematen. De eerste, die in deeze gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Wigger Dirks, die in het jaar 1583 hier reeds in dienst was en in het jaar 1606 is overleden.

(Van der Aa)

10 oktober 1703

 

 

De grietman van Hennaarderadeel krijgt aanschrijving van Gedep. Staten om den Roomschen priester te beletten dienst te doen in de Kapel te Baijum.