logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Bericht 30 maart 2010 in Leeuwarder Courant:

 

€2,3 miljoen voor Friese monumenten

LEEUWARDEN - 

Acht Friese monumenten krijgen in totaal €2,3 miljoen voor restauraties. De provincie gaat hiertoe over om de economische crisis tegen te gaan.

Het gaat om de hervormde kerken van Wier, Kimswerd, Baaium en Cornwerd, de Oranjerie in Oranjewoud, de stadsbegraafplaats Leeuwarden, het badpaviljoen Hindeloopen en de hervormde kerk van Sint Jacobiparochie. Van de €2,3 miljoen is €1,4 miljoen afkomstig van het Rijk.

Nederlands Hervormde kerk

Adres: Âldedyk 2, Baaium
Gemeente: Littenseradiel (FR)
Eigenaar: PKN gemeente Welsrijp Baaium
Bouwjaar 1876.

De buitenzijde is al gerestaureerd in 1997 en de toren in 2004. Er wordt al 20 jaar geen eredienst meer in de kerk gehouden ivm vallend stucwerk van wanden en plafond. Als er geen geld komt zal binnen niet al te lange tijd het voor Friesland heel zeldzame stucwerk geheel verloren gaan. 

De klokken luiden!

15 februari 1876
Aanbesteed het afbreken der bestaande en het opbouwen van een nieuwe kerk te Bajum.

10 juni 1878
Inwijding van de nieuwe kerk te Baijum

 

In 2004 is het volgende werk uitgevoerd:
Restauratie torenspits, natuurleien dakbedekking uitgevoerd met Samaca MH55 natuurleien in maasdekking met zgn. “lammekoppen” (afgeschuinde hoeken), formaat 300x200mm. Dakgoten en H.W.A. pijpen uitgevoerd in bladkoper 0,8mm.

'Sa grut as de Baaiumer fonte'

Laatmiddeleeuws doopvont
Drie poorten'naar alle zijden.
'Door het Heilig Doopsel
burger van het Hemels Jerusalem.'

Schotanus: "Tegenwoordige Staat van Friesland
MDCCLXXXVIII BAJUM" 

Weleer had men hier eene groote Doopvont, die nog lang na den tijd der Kerkhervorming is bewaard geweest, en waarvan men, vergelijkender wijze, het spreekwoord plag te gebruiken, 'zo groot als de Bajumer vonte'.


Kerken-in-Beeld
Rijksuniversiteit Groningen
Foto's van de kerk uit hun archief: