logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Kloostermoppen

In de Friese streken werd de kunst van het steenbakken uit klei omstreeks 1170 door nieuwe kloosteroorden — de Cisterciënzers en Praemonstratenzers
— geïntroduceerd, mogelijk vanuit het Deense en Noordduitse. Voorzover bekend bereikte de Romeinse invloed op dit punt het Friese gebied nooit. Pas in 1233 dook de fabrikage van baksteen voor het eerst op in geschreven bronnen, nl. de beroemde kroniek van de Wittewierumer abten Emco en Menko. In dat jaar werden volgens de kroniek de stenen gebakken die voor de bouw van de kloosterkerk vijf jaar later werden gebruikt. De kroniek van het klooster Mariëndal te Lidlum vermeldde de bouw van steenovens bij Baijum ten zuiden van Dronrijp in 1252. Waarschijnlijk was het beroemde Cisterciënzer klooster Klaarkamp bij Rinsumageest omstreeks 1165 het eerste bakstenen gebouw dat in Noord-Nederiand werd opgetrokken. Het groeide in elk geval uit tot een enorm komplex van ca. 110 bij 90 meter. Van omstreeks 1200 dagtekenen ook een aantal in baksteen uitgevoerde dorpskerken zoals die van Aalsum, Britswerd, Finkum, Hichtum en Wijns. De bouwaktiviteiten van de monniken gaven hun naam aan de meest gebruikte steen, de kloostermop.
http://www.noorderbreedte.nl/pdf/nov9007.pdf


6 februari 1770 Boelgoed van 6 zware noteboomen, 150 esschen en 250 appel- en peereboomen in de hovinge van Gerben Ypes te Bajum, voor transport geriefelijk liggende aan de dorpsvaart aldaar.

18 september 1803 Papegaaischieten met handgeweren te Bajum om een zilveren brandewijnskop.

31 oktober 1803 Verkoop van een appelhof bij Bajum, genaamd de Stinspolle.

7 november 1803 Verkocht de zathe Het Monnike Bajumer klooster, groot 100 pondematen.

5 april 1825 Kerkvoogden van Bajum laten de scharren en hooilanden der kerk verhuren.


Alde Baijumerdyk 2

Alde Bayumerdyk 2
Met dank aan Andries Rienks, die hier tot 1984 woondeDrie Gebroeders

Registratienummer: L 1157 N
Bouwjaar: 1909
Type: Roefschip
Werf: Onbekend in Leeuwarden
Opdrachtgever: T. Visser te Baaijum
Lengte: 15,12 meter
Breedte: 3,48 meter
Tonnage: 27,469 ton
Eerste meting: Leeuwarden, 28 juni 1909
Tweede eigenaar: H. Oudman te Groningen (1926)
Tweede naam: 'Verwisseling'
Tweede meting: Leeuwarden, 16 juni 1917: t 29,361 ton

 

Er wordt gezocht naar foto's. Als die er zijn, ga dan naar deze site: skutsjehistorie