logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Eeckemastins te Baaium

Tot 1685 stond bij Baaium "Eeckemastins", die van 1602 tot 1610 werd bewoond door grietman Ulbo van Aylva van de grietenij Baarderadeel. Van de Stins is niets meer terug te vinden.

Ulbo van Aylva, die van 1581 tot 1610 grietman van Baarderadeel was, trouwde met Sjouck, de dochter van Hobbe Heringa van Tjessinga. Ulbo van Aylva was een voorstander van de Unie van Utrecht. Hij en zijn eerste vrouw kregen drie kinderen, van welke zoon Hobbe van Aylva zijn vader opvolgde als grietman (1610-1639).  De familie verhuisde naar de Tjessinga State in Hylaard.

Stins te Baaium

In april 2000 werden aan de Alde Baijumerdyk de restanten van een andere 12e eeuwse stins gevonden. Een deel van de fundering, die bestaat uit keien en tufsteen, is daar aangetroffen in een pas gegraven sloot.

Van deze stins is niets meer terug te vinden.

bron: Stinsen in Friesland