logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Van het jaar 1749 is een belastingregister bewaard.

Ambtenaren gingen bij de deuren langs om te bepalen hoeveel belasting ieder moest betalen. Dit register is heel interessant, omdat daaruit blijkt hoeveel gezinnen er in 1749 in Baaium waren en ook hoe men de kost verdiende.

Naam

Beroep

Gezinssamenstelling

Aanslag

Guldens, stuivers en centen

Trijntje Jans

soobere wolnaaister

1 volwassene

Aanslag:  6-12-0

Aage Sjoerdsz

arbeider bestaat reedelijk

2 volwassenen en 2 kinderen

Aanslag:  22-3-0

Haaje Jansz

arbeider

2 volwassenen

Aanslag:  12-13-0

Hotske Gerrits

soobere weduwe

2 volwassenen en 1 kind

Aanslag:  6-16-0

Jan Tjebbesz

arbeider

2 volwassenen en 2 kinderen

Aanslag:  22-3-0

Klaas Jansz

gemeen boer

2 volwassenen en 1 kind

Aanslag:  28-16-0

wed. Meinert Paulusz

boerinne, wel in staat

4 volwassenen en 2 kinderen

Aanslag:  52-11-0

Mink Teedesz

gemeen boer

2 volwassenen en 1 kind

Aanslag:  31-4-0

Pyter Klaaszen

gemeen boer

5 volwassenen en 1 kind 

Aanslag:  35-11-0

Rein Klaaszen,

arbeider

3 volwassenen en 1 kind

Aanslag:  11-13-0

Rients Pyters,

gemeen boer

5 volwassenen

Aanslag:  41-9-0

Symen Haantjesz,

schoenmaaker

3 volwassenen

Aanslag:  20-3-0

Tomas Luurdsz,

soobere schoenmaaker

2 volwassenen en 1 kind

Aanslag:  17-8-0

Tjeerd Piersz,

schoolmeester

3 volwassenen

Aanslag:  24-16-0

Willem Hermensz,

weever, gemeen in staat

2 volwassenen en 2 kinderen

Aanslag:  15-17-0