logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Geschiedenis Littenseradiel voor iedereen toegankelijk

De belangstelling voor de rijke historie van Littenseradiel is groot. Haast in elk dorp zijn mensen enthousiast in de weer met de geschiedenis van dorp, vereniging, familie of streek. Voor die mensen is in 1995 de Stichting ArgHis opgericht. ArgHis is een stichting die zich bezighoudt met de historie van het gebied tussen Slachte en Zwette, het gebied van de gemeente Littenseradiel. Er zijn zo’n 130 donateurs. Driemaal per jaar geeft ArgHis een Nieuwsbrief uit, onder de naam Klaaiklúten. Daarin verschijnen artikelen die te maken hebben met de historie van de gemeente in de meest brede zin. Daarnaast organiseert het bestuur themabijeenkomsten. Zo werd verleden jaar een avond georganiseerd over de geschiedenis van de bewoning vanaf het begin van de jaartelling. Daarbij kwam vooral aan de orde wat nieuw terponderzoek ons voor nieuwe inzichten had opgeleverd. Verder is er in december van het vorige jaar een bezoek gebracht aan de oude smederij van Th. Bakker in Winsum.
ArgHis gaat ook met de tijd mee. Vanaf 1 januari is de website www.histoarysklittenseradiel.nl in de lucht. Dit moet een laagdrempelige website worden waarop alle artikelen worden geplaatst die ooit in Klaaikluten zijn verschenen. Op deze manier wil ArgHis een grote hoeveelheid artikelen, historisch nieuws en andere informatie openstellen voor iedereen die zich voor de geschiedenis van Littenseradiel interesseert. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze website het verschijnen van Klaaikluten overbodig maakt.
Maar u kunt ook zelf meedoen. Er is sinds 1 januari ook groep op Facebook actief waarin iedereen die er lid van wil worden berichten kan plaatsen, mee kan praten of discussiëren over de onderwerpen die worden aangedragen, en zelf vragen stellen waarbij anderen kunnen helpen om de antwoorden te vinden. Zo zijn er al vragen gesteld (en beantwoord) over vragen over voorouders, gevonden materiaal enzovoorts. Iedereen die dit wil kan zich hiervoor aanmelden via www.facebook.com/groups/histoarysklittenseradiel . Het is niet nodig om daarvoor lid van ArgHis te zijn. Iedereen met interesse of die iets kwijt wil of iets wil vragen kan zich aanmelden. Ook op deze wijze wordt geprobeerd de lokale geschiedenis beter toegankelijk te maken.