logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

"Baas" Haye Jansen,

dorpstimmerman en kindervriend

Ter nagedachtenis aan zijn vader Hoite Jansen heeft hij een fonds ingesteld. Van de gelden van dat fonds moest ieder jaar aan de kinderen van Baaium iets extra's gegeven worden.

Op deze pagina verzamelen we alles wat we te weten kunne komen over "Baas Haye"

Notariële akten (bron Tresoar)

1850 Leeuwarden, notaris C.W. Semler
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een boerenhuizinge c.a., bouw- en greidlanden te Winsum
- Ulbe Oosterbaan te Huizum, verkoper in kwaliteit
- Jacobus Livinus Hinxt te Leeuwarden, verkoper in kwaliteit
- Sytze Annes Tekstra te Dronrijp, koper
- Louw Pieters Schilstra te Winsum, koper
- Haye Hortes Jansen, timmerman te Baijum, koper
- Johanna Elisabeth barones van Haersolte te Weidum, weduwe van Wibo Bernhardus Buma, koper
1855 Dronrijp, notaris J.B. Schulze
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 700
- Douke Thijsses Veltman te Dronrijp, weduwe van Hendrik Kortendijk, schuldenaar
- Haye Janzen, timmerman te Baijum, schuldeiser